Topo
Filters

Groep

Vak

Type

Erbijsommen met vlekken tot en met 50.000 [1]
Je leert in deze video hoe je erbijsommen met vlekken tot en met 50.000 gemakkelijk kunt oplossen. Bij een vleksom ontbreekt een getal. In dit filmpje wordt de vleksom 20.195 + .... = 31.118 opgelost. Het ontbrekende getal wordt uitgerekend door een erafsom te maken van 31.118 en 20.195. Het verschil tussen deze twee getallen is het ontbrekende getal en dus het goede antwoord.
Welke breuk wordt weergegeven? [2]
In deze video leren de leerlingen pizza's en pizzapunten omzetten in een breuk tot en met het achtste deel. De breuken worden inzichtelijk door gebruik te maken van pizza's of taarten.
Erbijsommen met vlekken tot en met 10.000 [3]
De vleksom 4.318 + ... = 6.679 wordt in deze video opgelost. In deze oefensom ontbreekt een getal. Dat getal wordt uitgerekend door een erafsom te maken. De uitkomst van de erafsom is het ontbrekende getal dat in het lege hokje moet worden opgeschreven. De erafsom 6.679 - 4.318 wordt uitgerekend door de getallen onder elkaar op te schrijven. Deze manier maakt het eenvoudiger om erafsommen op te lossen. Je leert in deze video hoe je erbijsommen met vlekken tot en met 10.000 handig oplost.
Zoek de breuken bij de plaatjes [12]
In deze video worden breukenstroken behandeld tot en met het twaalfde deel. Leerlingen benoemen de breukenstroken en plaatsen deze bij de juiste breuken.
Erbijsommen met vlekken tot en met 10.000 [2]
Er wordt een voorbeeldsom gegeven in deze video. In deze oefensom ontbreekt een getal en dat getal wordt in dit filmpje uitgerekend. Het missende getal wordt uitgerekend middels een erafsom. De erafsom 6.501 - 4.497 wordt aan de hand van kolomsgewijs rekenen opgelost. De uitkomst van deze erafsom is het ontbrekende getal en wordt in het lege vakje opgeschreven. Je leert in deze uitlegvideo hoe je erbijsommen met vlekken tot en met 10.000 handig kunt oplossen.
Zoek de breuken bij de plaatjes [10]
In deze video worden breukenstroken behandeld tot en met het elfde deel. De verdeel- en meetsituaties leiden tot het benoemen van breuken. Het zoeken naar verdelingen kan leiden tot het ontdekken van gelijkwaardigheid van breuken.
Erbijsommen met vlekken tot en met 5.000 [3]
Dit filmpje laat een voorbeeld zien hoe je een vleksom kunt oplossen. In deze video wordt de oefensom 1.939 + ... = 3.865 uitgelegd. Er ontbreekt een getal in deze voorbeeldsom. Dit ontbrekende getal wordt uitgerekend door een erafsom te maken. De erafsom 3.865 - 1.939 wordt op een handige manier uitgerekend om zo het ontbrekende getal te vinden. Je leert in deze video een handige manier om een erafsom uit te rekenen en zo vleksommen gemakkelijk op te lossen.
Zoek de breuken bij de plaatjes [6]
In deze video worden breukenstroken behandeld tot en met het vijfde deel. De breuken worden door de leerlingen herkend en benoemd en plaatsen de breukenstroken bij de juiste breuken.
Erbijsommen met vlekken tot en met 5.000 [1]
In dit filmpje leer je hoe je vleksommen kunt oplossen. Er wordt een voorbeeld gegeven waarin een erbijsom tot en met 5.000 met een vlek wordt opgelost. In de oefensom 2.041 + ... = 3.578 ontbreekt een getal en dat getal wordt uitgerekend door een erafsom te maken. Door een erafsom te maken, reken je het verschil uit tussen 3.578 en 2.041. Dit verschil is het missende getal en typ je op in het lege vakje. Je leert in deze uitlegvideo hoe je erbijsommen met vlekken handig oplost.
Zoek de breuken bij de plaatjes [1]
In deze video worden breukenstroken behandeld tot en met het vierde deel. Leerlingen leren relaties te leggen tussen de breuken en de stroken.