Topo
Filters

Groep

Vak

Type

Welk potlood heeft de goede kleur?
Welk potlood heeft de goede kleur? Kijk naar elk potlood en benoem de kleur van het potlood. Als je alle potloden hebt bekeken, kruis je aan welk potlood de kleur heeft die in de vraag staat.
Welk getal is de teller of noemer? [4]
In deze film krijg je uitleg over de teller en de noemer. Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. In dit filmpje wordt de noemer 2 behandeld. De teller is het deel van de breuk dat gekleurd is en het getal dat boven de deelstreep staat. De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld. De noemer is het getal onder de deelstreep.
Wat komt uit de rekenmachine? [2]
Wat komt uit de rekenmachine? Kijk goed naar ieder stapje. Welk getal gaat er in de rekenmachine? Welk antwoord komt er uit het eerste sommetje? Dit antwoord moet je weer gebruiken in de som voor het volgende sommetje. Welk getal komt er uiteindelijk uit de rekenmachine? Vind jij dit al makkelijk? Laat het dan zien door de opdrachten bij dit filmpje te maken.
Welk getal is de teller of noemer? [3]
In deze film krijg je uitleg over de teller en de noemer. De noemer gaat tot en met de 5. Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. De teller geeft het deel van de breuk aan dat gekleurd is. De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld.
Kleur de vakjes die samen gelijk zijn
Met deze uitlegvideo oefen je erbijsommen tot en met 20. Welke twee vakjes zijn samen het getal dat er boven staat? Je kijkt bij elk getal welk ander getal erbij hoort, zodat je samen het getal krijgt. Je maakt verschillende erbijsommen en daardoor kom je uiteindelijk aan alle goede paren.
Zet de breuken van laag naar hoog [2]
In deze video leer je pizzapunten benoemen tot en met het achtste deel. Door middel van het tellen van witte pizzapunten en gekleurde pizzapunten leren de kinderen het benoemen van breuken. Aan de hand hiervan kunnen ze de breuken in de jusite volgorde zetten.
Hoeveel geld krijg je terug? [1]
In deze uitlegvideo leer je hoe je uitrekent hoeveel geld je terugkrijgt. Er wordt weergegeven hoeveel geld je geeft en ook hoeveel geld je moet betalen. Eerst reken je hier het verschil van uit. Dit verschil is het bedrag dat je terugkrijgt. In de vier vakjes ga je op zoek naar het bedrag dat je terugkrijgt in munten en biljetten.
Welke breuk is groter? [3]
In deze video leren de leerlingen pizzapunten benoemen tot en met het achtste deel. Leerlingen benoemen de breuk die hoort bij elke pizza. Ze kunnen de breuk bij de juiste pizza plaatsen.
Erbijsommen met vlekken tot en met 100.000 [2]
In deze video kom je te weten hoe je erbijsommen met vlekken tot en met 100.000 gemakkelijk oplost. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de voorbeeldsom 56.028 + ..... = 81.634. In deze voorbeeldsom ontbreekt een getal. Dat getal moet worden uitgerekend. Dit kan gedaan worden door 81.634 - 56.028 te doen. De uitkomst van deze erafsom wordt verkregen door de getallen onder elkaar op te schrijven. De uitkomst van de erafsom is het ontbrekende getal. Uiteindelijk wordt dit getal in het lege vakje opgeschreven en dan is de vleksom opgelost.
Welke breuk is groter? [2]
In deze video leren de leerlingen pizzapunten benoemen tot en met het achtste deel. Leerlingen leren pizzapunten eerlijk te verdelen en benoemen de breuk die daarbij hoort.