Topo
Filters

Groep

Vak

Type

Welk van de onderstreepte woorden is de infinitief? [3]
Welk van de onderstreepte woorden is de infinitief? [1]
Signaalwoorden van verklaring
Niet-chronologische tijdsvolgorde
Chronologische tijdsvolgorde
Signaalwoorden van conclusie
Signaalwoorden van samenvatting en herhaling
Signaalwoorden van reden
Signaalwoorden van opsomming